ข้อมูลเอเชียใต้/แอฟริกา/ตะวันออกกลาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 421 เอเชียใต้/แอฟริกา/ตะวันออกกลาง 29/09/2562