ข้อมูลเอเชียตะวันออก/โอเชียเนีย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 420 เอเชียตะวันออก/โอเชียเนีย 29/09/2562