ข้อมูลงานแสดงสินค้าในอาเซียน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 407 งานแสดงสินค้าในอาเซียน 29/09/2562