ข้อมูลพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯฉบับภาษาอังกฤษ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 206 พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯฉบับภาษาอังกฤษ 29/09/2562