ข้อมูลส่งออก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 01 ส่งออก 29/09/2562