ข้อมูลความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ปรารถนา ที่จะลดอุปสรรคในการค้าสินค้าและบริการและการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AHKFTA ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ปรารถนา ที่จะลดอุปสรรคในการค้าสินค้าและบริการและการเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด 29/09/2562