ข้อมูลความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน และรัฐมนตรีการค้าของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่ให้มีการศึกษา The Angkor Agenda : Report of the High-Level Task Force on the AFTA-CER Free Trade Area


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AANZFTA ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน และรัฐมนตรีการค้าของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่ให้มีการศึกษา The Angkor Agenda : Report of the High-Level Task Force on the AFTA-CER Free Trade Area 29/09/2562