ข้อมูลความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - อินเดีย ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อให้เกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AIFTA ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - อินเดีย ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อให้เกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด 29/09/2562