ข้อมูลความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – เปรู ไทยและเปรูได้มีการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างกัน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 TPFTA ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – เปรู ไทยและเปรูได้มีการลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างกัน 29/09/2562