ข้อมูลความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ชิลี ครอบคลุมประเด็นการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 TCFTA ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ชิลี ครอบคลุมประเด็นการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 29/09/2562