ข้อมูลความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - เกาหลี ซึ่งผู้นำอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AKFTA ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - เกาหลี ซึ่งผู้นำอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี 29/09/2562