ข้อมูลความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น เป็นการทำความตกลงระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศกับญี่ปุ่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AJCEP ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน - ญี่ปุ่น เป็นการทำความตกลงระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศกับญี่ปุ่น 29/09/2562