ข้อมูลความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น เป็นความตกลงที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นแบบรอบด้าน ครอบคลุม 19 สาขา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 JTEPA ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น เป็นความตกลงที่ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่นแบบรอบด้าน ครอบคลุม 19 สาขา 29/09/2562