ข้อมูลเขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและจีน มีการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 ACFTA เขตการค้าเสรีระหว่างอาเซียนและจีน มีการลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน 29/09/2562