ข้อมูลความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ที่จะขยายการค้า ระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 TAFTA ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย ที่จะขยายการค้า ระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด 29/09/2562