ข้อมูลความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - อินเดีย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AIFTA ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - อินเดีย 29/09/2562