ข้อมูลความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – เปรู


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 TPFTA ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – เปรู 29/09/2562