ข้อมูลเขตการค้าเสรีอาเซียน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AFTA เขตการค้าเสรีอาเซียน 29/09/2562