ข้อมูลความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ชิลี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 TCFTA ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ชิลี 29/09/2562