ข้อมูลความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - เกาหลี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 AKFTA ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - เกาหลี 29/09/2562