ข้อมูลความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 JTEPA ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น 29/09/2562