ข้อมูลความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 ACFTA ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน 29/09/2562