ข้อมูลความตกลงการค้าเสรีไทย – นิวซีแลนด์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 TNZCEP ความตกลงการค้าเสรีไทย – นิวซีแลนด์ 29/09/2562