ข้อมูลความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 TAFTA ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย 29/09/2562