ข้อมูลการขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ 29/09/2562