ข้อมูลซุปเปอร์มาเก็ต (ร้านค้า)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 47111 ซุปเปอร์มาเก็ต (ร้านค้า) 29/09/2562