ข้อมูลหนังสือรับรองภายใต้สนธิสัญญาหรือความตกลงการค้าระหว่างประเทศกับคู่ภาคี (มาตรา 11)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 04 หนังสือรับรองภายใต้สนธิสัญญาหรือความตกลงการค้าระหว่างประเทศกับคู่ภาคี (มาตรา 11) 29/09/2562