ข้อมูลกิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและ บริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนก กิจกรรมได้อย่างชัดเจน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 T0000 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและ บริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนก กิจกรรมได้อย่างชัดเจน 29/09/2562