ข้อมูลการศึกษา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 P0000 การศึกษา 29/09/2562