ข้อมูลการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 H0000 การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 29/09/2562