ข้อมูลกิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 96303 กิจกรรมการบริการด้วยเครื่องหยอดเหรียญ 29/09/2562