ข้อมูลการซักผ้าโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 96202 การซักผ้าโดยเครื่องซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ 29/09/2562