ข้อมูลการซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 95120 การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร 29/09/2562