ข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 95110 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 29/09/2562