ข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 95100 การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร 29/09/2562