ข้อมูลการซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 95000 การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ ในครัวเรือน 29/09/2562