ข้อมูลกิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 93290 กิจกรรมด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท ไว้ในที่อื่น 29/09/2562