ข้อมูลกิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 92000 กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค 29/09/2562