ข้อมูลกิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ โดยไม่มีที่พักอาศัย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 88900 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ โดยไม่มีที่พักอาศัย 29/09/2562