ข้อมูลกิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 88000 กิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัย 29/09/2562