ข้อมูลกิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ อื่นๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 87900 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ อื่นๆ 29/09/2562