ข้อมูลกิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้พิการทางสมอง ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ใช้สารเสพติด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 87200 กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ สำหรับผู้พิการทางสมอง ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ใช้สารเสพติด 29/09/2562