ข้อมูลหน่วยบริการทางการพยาบาลที่จัดที่พักให้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 87100 หน่วยบริการทางการพยาบาลที่จัดที่พักให้ 29/09/2562