ข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 85302 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี 29/09/2562