ข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 85301 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา 29/09/2562