ข้อมูลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 85200 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 29/09/2562