ข้อมูลการกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางการศึกษา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 84121 การกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการทางการศึกษา 29/09/2562