ข้อมูลกิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 84114 กิจกรรมด้านการบริการที่ส่งเสริมภาครัฐโดยรวม 29/09/2562