ข้อมูลการบริหารราชการส่วนภูมิภาค


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 84112 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 29/09/2562