ข้อมูลการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 81210 การบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร 29/09/2562